ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

ЕВРОПСКИ ШКОЛСКИ СПОРТСКИ ДАН

ЕВРОПСКИ ШКОЛСКИ СПОРТСКИ ДАН  (ЕССД) је паневропска иницијатива чији је главни циљ промоција физичке активности на међународном нивоу и укључивање што већег броја деце и младих у процес физичког вежбања.

СРПСКИ САВЕЗ ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА у сарадњи са EUPEA - European Physical Education Association, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошкогразвоја, спроводи пројекат који је ове године по први пут успешно реализован и у нашој школи ОШ "БранкоРадичевић" Бољевци. Руководилац програма је професор физичког васпитања Драгана Ђорђевић у сарадњи и уз подршку  директора школе и свих запoслених.

Догађај је пропратила локална ТВ станица "MAG" из Обреновца.

Извештај