ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

2019/2020

 

......................................................................................................................................................................................

Усаглашен план са новим законом о ЈН за 2020. годину

........................................................................................................................................................................................

ЈН бр. 2.1.1/20 - Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - електрична енергија

...........................................................................................................................................................................................

ЈН бр. 2.1.1/20 - Одлукa о додели уговора за јавну набавку добара - електрична енергија.

ЈН бр. 2.1.1/20 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда и

Конкурсна документација за јавну набавку добара - електрична енергија, који су објављени на Порталу јавних набавки.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЈН бр. 1.2.1-2/19 Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга - Извођење екскурзије.

Одлука је објављена на Порталу јавних набавки.

 

ЈН бр. 1.2.1-2/19 -Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга - извођење екскурзије.

Документа су објављена на Порталу јавних набавки 15.11.2019.

Обавештење о обустави поступка за партије број 3 и 4 за јавну набавку услуга - Извођење екскурзије и наставе у природи

Одлука о измени уговора, за ЈН бр. 1.3.1/19 Одлука је објављена на Порталу јавних набавки 04.11.2019. године.

 

ЈН бр. 1.2.1/19    Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга - Извођење екскурзије и наставе у природи. Документа су објављена на Порталу јавних набавки.

Одлука о додели уговора (партије 1, 2, 5 и 6) и Одлука о обустави поступка (партије 3 и 4).

 

ЈН 1.2.1-2/19 Обавештење о закљученом уговору о извођењу екскурзија.